Biznes

W jaki sposób uniknąć trudności z realizacją projektów unijnych

Dzięki Funduszom Europejskim zostało sfinalizowanych miliony projektów. Efektywnie przeprowadzony projekt wymaga jednakże rzetelnego przygotowania i jak również przeprowadzenia szeregu działań mających za zadanie przeprowadzenie wszystkich zaleceń przydzielanych przez umowę o dofinansowanie. Jak skutecznie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Czy korzystać z doradztwa w ramach zarządzania projektowego? Jak umożliwić przedsiebiorstwu prawidłową realizację umowy? Prezentujemy parę rad dla Beneficjenta.

Celowość wniosku

Zgodnie z prawem wniosek o dofinansowanie może przedłożyć tak naprawdę każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Wśród uprawnionych są placówki samorządu terytorialnego, ośrodki zdrowia, mikro i makro przedsiębiorstwa, związki, fundacje i wszelkie inne podmioty poza administracją publiczną. Na ogół wskazana instytucja zapowiada nabór wniosków do odpowiedniego projektu. Dofinansowanie ze środków unijnych można zdobyć między innymi na wsparcie rozwoju firmy, rewitalizację terenów, projekty prospołeczne, edukację, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz związane z odnawialnymi źródłami energii.

Wniosek o dotacje musi być przygotowany poprawnie odnośnie wymogów formalnych. Bez wątpienia zasadniczym oparciem dla poprawności zwracania się o dotację musi być prawidłowość uzasadnienia celu związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wyznaczenie źródła finansowania projektu jest nieodzowne, należy wskazać adekwatny projekt, który będzie charakteryzował typ działalności beneficjenta.

Harmonogram realizacji projektu powinien być jednym z podstawowych elementów wniosku. Warto zapoznać się szczegółowo z treścią a także wytycznymi projektu, dlatego że korzystne przyjęcie aplikacji o dotację nie wystarczy do pożądanej realizacji instrukcji projektu. Dlatego że właśnie na beneficjencie ciąży wymóg prowadzenia kompletnej wymaganej dokumentacji i respektowania wskazanych procedur.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie tak właściwie wówczas rozpoczyna się najbardziej powikłany etap. Prawidłowa adaptacja poleceń przynależnych do projektu przede wszystkim opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Wśród obowiązków stawianych przedsiębiorcy znajduje jest także dokładne rozliczenie wydatków. W przypadku niekompletnej dokumentacji, nie wypełnienia wytycznych połączonych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. W następstwie tego dla przedsiębiorcy, który chce należycie zarządzać projektem przydatnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Pewny podmiot doradczy udzieli wsparcia na poziomie przygotowania wniosku oraz wypełnienia wszelkich prawnych wymogów, dodatkowo zajmie się kontrolowaniem następnych kroków. W składzie firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Przedsiębiorca może liczyć na szczegółową analizęprocesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści posiadający adekwatne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego dostarczą kompletnej dokumentacji sprawozdawczej . Zapewnią pełne wsparcie przy ustaleniu kwalifikowalności wydatków i solidnego wskazania końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami stanowi dla każdego beneficjenta nie wyłącznie wsparciem w toku spełnienia wyznaczonych w instrukcji wytycznych, ale zwłaszcza gwarancją prawidłowego toku procesu projektowego.

Z online.edu.pl będziesz zawsze na bieżąco, nauka, technologia, ciekawe hobby i wiele innych.